Parent Survey

2018-2019

Parent Survey

The School District of Lee County values your opinion. Please help us in our efforts to serve you better by taking a brief online survey. You may access the survey at this link:

El Distrito Escolar del Condado Lee valora su opinión. Por favor, ayúdenos en nuestros esfuerzos de servirle mejor contestando esta encuesta. Puede tener acceso a la encuesta mediante este enlace:

Distri Eskolè nan Konte Lee bay opinion ou valè. Tanpri, ede nou pou nou ka sèvi ou pi byen lè ou pran yon sondaj sou entènèt la. Ou ka jwenn sondaj la nan lyen sa a:

https://www.surveymonkey.com/r/V6NKCN6